InjektionsbehandlingarEn injektionsbehandling är en medicinsk skönhetsbehandling som innebär att man injicerar egna fettceller eller ett läkemedelklassat ämne i huden i syfte att förbättra utseendet. De ämnen eller injektionsprodukter som används vid injektionsbehandlingar kan i huvudsak delas upp i tre kategorier – kroppseget fett, neurotoxiner (Botox®). De olika injektionsprodukterna har olika egenskaper och används för olika ändamål.

Olika områden

Det finns flera olika områden som kan behandlas med injektionsbehandlingar:

  • Begränsa aktiviteten i de ansiktsmuskler som orsakar rynkor
  • Fylla ut och därigenom minska rynkor och linjer i ansiktet
  • Jämna ut hudojämnheter (gropar, ärr, missbildningar)
  • Förstärka ansiktets konturer (haka, kindben, käklinje, läppar)
  • Öka volym i exempelvis kinder eller läppar

Stylager klassas som den tredje generationens hudfiller, bestående av hyaluronsyra; ett kroppseget icke-animalisk, ej permanent ämne. Icke permanenta fillers, såsom Stylage® betraktas som mycket säkra och förknippas med få och sällan förekommande komplikationer och biverkningar. I första hand för att de ämnen som injiceras består av en för kroppen naturlig substans och för att injektionsprodukternas effekt är tillfällig. Om något mot förmodan skulle bli fel går resultatet tillbaka i takt med att produkten bryts ned av kroppen.

Botox® är en väl beprövad medicin som använts vid en rad olika sjukdomar, även hos små barn, i över 30 år. Medlet är godkänt av både Socialstyrelsen och amerikanska läkemedelsverket FDA. Cirka sex månader efter behandling med Botox® har ämnet försvunnit ur kroppen.