Botox
Varje gång vi ler, ilsknar till eller kisar spänns den underliggande ansiktsmuskulaturen vilket framkallar rynkor och linjer i ansiktet. Som ett resultat av stigande ålder eller genetiska anlag tenderar dessa uttrycksrynkor och linjer att bli kvar och synas även efter ansiktsuttrycket övergått.

Anspänningsrelaterade ansiktsrynkor kan få oss att se äldre ut än vi känner oss och i vissa fall kan det orsaka ett intryck av oro, trötthet eller nedslagenhet utan att vi på något sätt upplever denna sinnesstämning. Botox® kan på ett effektivt sätt motverka detta.


Vad är Botox®?

Botox® är ett muskelavslappnande ämne framställt av Botulinum A-gift, ett förädlat protein framställt av Botulism bakterier. Ämnet har använts i medicinskt syfte sedan 50-talet och utvecklades för behandling av överaktivitet i muskulaturen runt ögat, till exempel vid okontrollerade blinkningar. Idag är injektionsbehandlingar med Botox® den vanligaste skönhetsbehandlingen i världen.


Hur fungerar Botox®?

Botox® verkar genom att begränsa nervsignalerna till valda delar av ansiktsmuskulaturen så att de inte anspänns och därigenom skapar rynkor i de områden som behandlas. Efter behandlingen blir din hud snabbt betydligt slätare och rynkorna minimeras. De muskler som inte behandlats fortsätter att fungera som vanligt. Behandlingar med Botox® är mycket effektiva för rynkor mellan ögonen (bekymmersrynkor), de horisontella rynkorna i pannan, rynkor i ögonens utkanter, runt munnen eller i käk- och halsområdet.


Behandling

En Botox® behandling är en snabb, enkel, smärtfri och säker procedur. Ingreppet tar inte mer än 10-20 minuter. Med hjälp av en micro-nål injiceras små mängder Botox® i de områden som skall behandlas. Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är det upplevda obehaget litet. Många patienter liknar det vid ett myggbett. Bedövning är inte nödvändigt och man kan återgå till sina normala aktiviteter direkt efter ingreppet. Resultatet av Botox® behandlingen börjar märkas efter 3-10 dagar. Vid behandling av vissa områden kan det ta upp till 14 dagar. Resultatet av en behandling kvarstår i cirka 4-6 månader, därefter bör behandlingen upprepas. För varje gång man upprepar behandlingen, tenderar varaktigheten att öka.

Biverkningar och komplikationer till följd av en Botox® behandling är mycket ovanliga och i de fall de förekommer är de av relativt enkel karaktär. Den vanligaste biverkningen är att blåmärken eller svullnad uppkommer vid injektionsplatsen.

Andra behandlingar